Regulamin


Szanowni Państwo

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, został wprowadzony do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. system eRejestracja, który umożliwia umawianie, odwoływanie oraz przekładanie wizyt. Ponadto mogą Państwo wyświetlić historię zapisów do poradni, zobaczyć oraz edytować swoje dane.

Umawiając się od razu otrzymujecie Państwo informację o tym, które poradnie mają wolne terminy przeznaczone dla eRejestracji. Z prezentowanego planu pracy mogą Państwo wybrać dogodną godzinę. W efekcie prezentowany jest tzw. "numerek", który zawiera podstawowe informacje o wizycie. "Numerek" należy wydrukować i zgłosić się z nim oraz ważnym dokumentem ubezpieczeniowym do Rejestracji.


Uwaga! Należy mieć świadomość, że:

Poprzez system eRejestracji mogą się Państwo rejestrować tylko na wybrane godziny pracy poradni. Zatem niewykluczone, że w przypadku braku wolnych terminów przy próbie umawiania się przez eRejestrację istnieje możliwość zarejestrowania się w "okienku" w poradni.

W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w eRejestracji może zostać zablokowane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wskazuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzinie.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu : adres e-mail: iod@loro.pl, tel. 68 475 06 03, listownie na adres: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

3. Państwa dane są zbierane i przetwarzane w celu: założenia oraz obsługi konta z dostępem do eRejestracji, w tym w szczególności rejestracji drogą elektroniczną terminu wizyty w poradni, udostępnienia dokumentacji medycznej oraz wyników badań laboratoryjnych w formie elektronicznej.

4. Państwa dane przetwarzane są na podstawie przepisów RODO art. 6 ust. 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

6. Dane osobowe pacjenta będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza (zgodnie z art. 29 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), jednakże gdyby chodziło o dokumentacje medyczną, będzie ona przechowywana przez 20 lat. Dodatkowo należy wskazać, iż dane osobowe pacjenta będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, gdyby jednak chodziło o dokumentacje medyczną zostanie ona usunięta nie wcześniej niż po wyżej wskazanym terminie.

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany podejmowania decyzji.

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora w związku z zawartymi umowami, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Państwa.

10. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz tworzenia ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, w sytuacji gdy są one niepoprawne lub niekompletne, administrator na Państwa wniosek jest zobowiązany udzielić informacji wymaganych przepisami art. 15 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane osobowe nie są przetwarzana zgodnie z prawem; dane osobowe nie są już zbędne do celów, dla których były zbierane; został wniesiony przez Państwa sprzeciw lub gdy została przez Państwa wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 (RODO), gdy przetwarzanie danych odbywa się sposób zautomatyzowany lub przetwarzane danych jest na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.Pliki cookies:

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.

1. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron aplikacji eRejestracja. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwiają korzystanie z aplikacji eRejestracja.

6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.